Plan organizacyjny

photo-map

Szanowni Uczestnicy!

Informujemy że każda osoba która ukończy bieg i zmieści się w maksymalnym limicie czasowym otrzyma pakiet finishera w postaci medalu, wody do picia, słodkiej przekąski oraz saszetki biodrowej!

 

POBIEGNIJ Z NAMI!

run-photo

Biegi na dystansach

5 400 m

10 800 m

Dzięki wydarzeniu zaBIEGaj o FUNdusze mieszkańcy Wielkopolski mogą poszerzyć swoją wiedzę na temat Funduszy Europejskich, wziąć udział w licznych atrakcjach oraz spróbować swoich sił w biegu na dystansach: 5 400 metrów lub 10 800 metrów. Trasa biegu wyznaczona jest wokół Jeziora Maltańskiego. Jeśli chcesz wziąć w nim udział zarejestruj się.

run-photo-1

 

Najważniejsze informacje

Najważniejsze informacje

Uczestnictwo w biegu jest całkowicie bezpłatne. Jeśli chcesz wziąć udział zarejestruj się. Niepełnoletni uczestnicy muszą posiadać pisemną zgodę opiekuna. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność opiekuna w momencie weryfikacji uczestnika w biurze zawodów.

Uczestnicy biegu mają obowiązek weryfikacji swoich danych oraz odebrania pakietów startowych. Biuro Zawodów będzie czynne w piątek 7 września od godziny 17.00 do 20.00 oraz w dniu wydarzenia – sobotę 8 września 2018 r. – w godzinach od 8.00 do 10.30 w Centrum Informacji na terenie toru regatowego Malta.

Osoby zainteresowane możliwością otrzymania dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 mogą uzyskać wszystkie potrzebne informacje od konsultantów UMWW, którzy będą dostępni w sobotę 8 września 2018 r. w godzinach od 10.00 do 15.00.

Do udziału w wydarzeniu zostali również zaproszeni beneficjenci Funduszy Europejskich, którzy będą informować o zrealizowanych projektach i ich efektach.

 

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i Samorząd Województwa

Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.